Meny

Medlemsvilkår

1. Generelle vilkår

a) Trening for deg (heretter kalt TFD)- Vil jobbe for et sunt og inkluderende treningsmiljø.

- Forbeholder seg retten til å begrense antall deltakere i sal og andre fellesaktiviteter. - Kan redusere treningstilbudet i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling og helligdager. - Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader påklær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

b) Medlemmet

- Samtykker i at TFD kan registrere personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. - Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av TFD´s treningstilbud. - Inngår et personlig medlemskap som ikke kan overdras eller benyttes av andre. - Kan ikke kreve erstatning eller refusjon av treningsavgift dersom senteret må holde stengt ved uforutsette hendelser. - Plikter å melde i fra om endring av kontaktinformasjon. - Skal identifisere seg ved adgangskontroll i senteret. - Plikter å følge senterets sikkerhet- og trivselsregler for å opprettholde et godt treningsmiljø.

2. Adgangsbrikke

Ved inngåelse av medlemskap får medlemmet utlevert en personlig adgangsbrikke. Denne gir tilgang til senteret og identifiserer det enkelte medlem. Adgangsbrikken er personlig og skal ikke lånes ut eller benyttes til å gi andre tilgang til senteret. Ved tap av adgangsbrikken skal medlemmet straks melde fra til TFD slik at misbruk forhindres. Adgangsbrikken avgir elektroniske spor som kan avleses. Gebyr tilkommer ved utelevering av ny adgangsbrikke.

3. Betalingsbetingelser

a) Avtalegiro

Terminavgift for resterende dager i inneværende og neste måned betales ved innmelding. Deretter trekkes terminbeløp av medlemmets konto via en avtalegiroavtale den 20. i hver måned. Hvis medlemmet bytter bankkonto må medlemmet selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt beløp fra ny konto.

b) Faktura

Terminavgift for resterende dager i inneværende og neste måned betales ved innmelding. Deretter faktureres terminbeløp via SMS/MAIL med forfall den 20. i hver måned. Faktureringsgebyr på 100,- tilkommer.

c) Kontant

Terminavgift for hele avtaleperioden betales i sin helhet ved innmelding.

d) Manglende betaling

Medlemmet betaler terminavgifter uavhengig av treningsmengden, og er ansvarlig for å påse at terminbeløp tilknyttet medlemsavtalen ved avtalegiro/faktura blir innbetalt TFD`s konto til rett tid. Hvis terminavgift uteblir sender TFD ut en betalingspåminnelse (purregebyr tilkommer iht. statens satser) før det deretter oversendes til inkasso. Ved inkasso kan medlemmet bli utestengt og medlemsavtale terminert.

4. Oppsigelse av medlemsavtalen

a) Avtalegiro/faktura

Oppsigelse av ditt medlemskap gjøres skriftlig. Dette er viktig av hensyn til dokumentasjon i etterkant av oppsigelsen. Medlemsavtalen avsluttes med 1 måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

b) Kontant

Medlemskapet opphører automatisk etter endt forskuddsbetalt treningsperiode.

c) Annet

TFD kan si opp medlemskontrakten dersom medlemmet misligholder treningsavtalen, TFD´s trivselsregler eller bryter norsk lov når det oppholder seg i senterets fasiliteter (eks. doping, tyveri o.l.). Allerede innbetalte medlemsavgifter blir i disse tilfeller ikke refundert.

5. Kameraovervåking

TFD er delvis bemannet og bruker kameraovervåkning iht. datatilsynets retningslinjer for å gjennomføre adgangskontroll, avverge og oppklare hærverk og andre uheldige forhold.

6. Rent senter (antidoping)

Trening for deg har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem hos oss bekrefter du at du ikke bruker preparater som står oppført på listen til Antidoping Norge, og at du frivillig vil la deg dopingteste ved henvendelse. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning. Positive dopingprøver kan bli politianmeldt.

BLI EN STERKERE UTGAVE AV DEG SELV!

Bli medlem!