Meny

Sikkerhet- og trivselsregler

Medlemmet skal

- registrere seg med sitt adgangsskort ved ankomst til senteret. - kun bruke sitt adgangskort til å gi seg selv adgang til senteret. - kun bruke utstyr slik det er tiltenkt. - ved deltakelse på gruppetreningstimer booke plass og hente ut deltakerbillett. - legge tilbake løst treningsutstyr på sin plass etter bruk. - kun benytte rent skotøy inne på senteret. - kle seg funksjonelt. Bar overkropp er ikke tillatt. - bruke rent treningstøy og være nøye med egen kroppshygiene. - avstå fra å fotografere eller filme inne på senteret.

Medlemmet oppfordres til å

- bruke håndkle når man trener. - tørke av apparatene etter bruk. - la andre benytte treningsapparatene i pauser. - begrense snakk i mobiltelefon inne på senteret.

Ved brudd på sikkerhets- og trivselsreglene har TRENING FOR DEG rett til å nekte medlemmet adgang til treningssenteret i en periode, eller si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

BLI EN STERKERE UTGAVE AV DEG SELV!

Bli medlem!